BESTE PUBLIEKE RUIMTEN VAN VLAANDEREN LIGGEN DIT JAAR IN KORTRIJK EN WEVELGEM. MIDDELKERKE WINT PUBLIEKSPRIJS.

© Infopunt Publieke Ruimte

Persbericht

ANTWERPEN, 24 april 2024 – Tijdens het Congres Publieke Ruimte in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal reikte Infopunt Publieke Ruimte de zeventiende Prijs Publieke Ruimte uit. Kortrijk werd met de transformatie van een asfaltoppervlakte, gericht op de auto, naar het Groeningepark, ingericht als stadstuin voor iedereen, winnaar in de categorie ‘stedelijke projecten’. Gemeente Wevelgem werd met de omvorming van de verharde, brede Bankbeekstraat tot een klimaatadaptieve, groene en veilige dorpsstraat uitgeroepen tot winnaar in de categorie ‘landelijke projecten’. De prijs van het publiek ging naar Middelkerke met het project Groene Zeedijk.

De zeventiende projectoproep Publieke Ruimte leverde 44 inzendingen op. In de categorie ‘landelijke projecten’ nomineerde de jury naast de Bankbeekstraat ook de Wandelboulevard Heldenplein in Londerzeel en de Groene Zeedijk in Middelkerke. In de categorie ‘stedelijke projecten’ gingen de nominaties naar het Groeningepark in Kortrijk, de Zenneterrassen in Halle en Cluster Steenakker in Gent.

“Met de Prijs Publieke Ruimte willen we overheden aanmoedigen om te investeren in een aangename, veilige, duurzame en veerkrachtige leefomgeving”, aldus Tom Dhollander (gedelegeerd bestuurder Voetgangersbeweging vzw). “Publieke ruimte raakt immers aan alle aspecten van het beleid, van gezondheid tot citymarketing, van jeugd tot mobiliteit en alles daartussen. ‘Kiezen voor voetgangers’ is de weg die we moeten inslaan want mensen staan centraal, zonder publiek geen publieke ruimte.”

Kortrijk: voorbeeld stellend verhaal voor parkeerinperking

Kortrijk won met de omvorming van een grote geasfalteerde parking naar een groen buurtpark de Prijs Publieke Ruimte in de categorie ‘stedelijke projecten’. Het Groeningepark in Kortrijk springt in het oog door zijn spectaculaire parkeerinperking en het creëren van een levendige groene ruimte voor alle leeftijden. De symbiose tussen verschillende generaties, met de nabijheid van zowel een school als een woonzorgcentrum, maakt dit park tot een waardevolle toevoeging aan de stad. “Met diverse functies en aandacht voor inclusiviteit is dit project een mooi voorbeeld van hoe groene ruimtes het hart van een gemeenschap kunnen vormen”, merkt juryvoorzitter Tom Dhollander op. “Door de herinrichting staat de voetganger centraal, waar voorheen de auto domineerde, en draagt bij aan een veilige en aangename leefomgeving voor alle gebruikers van de openbare ruimte.”

De Bankbeekstraat Wevelgem, realisatie van de ontbrekende groenblauwe schakel

In Wevelgem werd de Bankbeekstraat als missing link tussen een grote groene publieke ruimte en het provinciedomein ‘Bergelen’ getransformeerd naar aan groenblauwe ader. “Dit project onderscheidt zich door de totaalvisie op het herontwerp van de Bankbeekstraat en de begraafplaats als deel van het centrum”, zegt juryvoorzitter Tom Dhollander. “Er is niet alleen nieuwe verblijfsruimte gecreëerd, ook het concept van een ‘open’ kerkhof voor groen en water is geïntegreerd. En de verkeerscirculatie is grondig gewijzigd om de leefbaarheid en functionaliteit van de omgeving te verbeteren.”

Groene Zeedijk Middelkerke wint de Publieksprijs

Naast de prijzen van de jury, had ook het brede publiek de mogelijkheid om uit de zes nominaties een favoriet naar voren te schuiven. Dat kon via een online stemming die gedurende één maand openstond. Elk van de genomineerden ronselde via sociale media stemmen en niet minder dan 5700 mensen gaven een voorkeur aan. De Publieksprijs Publieke Ruimte 2024 ging naar Groene Zeedijk in Middelkerke.

Elk winnend project ontving een vlag die ter plaatse kan worden uitgehangen.

Infopunt Publieke Ruimte is een deelwerking van Voetgangersbeweging en is het Vlaamse kenniscentrum en netwerkorganisatie voor openbare ruimte en vertegenwoordigt een vijftigtal steden en gemeenten, een honderdtal private partners waaronder studiebureaus, producenten en opleidingsinstellingen en een tiental Vlaamse overheidsinstellingen en beroepsfederaties.

Einde persbericht

—-

ACHTERGRONDINFO EEN AFBEELDINGEN

Foto PRIJSUITREIKING 24.04.2024, Congres Publieke Ruimte ©Infopunt Publieke Ruimte

Foto GROENINGEPARK 07 © Dieter Van Caneghem

Op het centrale ontmoetingsplein voor het woonzorgcentrum vindt letterlijk ontmoeting plaats tussen jong en oud.

Meer info: https://databank.publiekeruimte.info/project/groeningepark/

Foto BANKBEEKSTRAAT-06_NA © Greenconcepts bv/Gianni De Clercq

Het organisch vormgegeven wandelpad in beton, ingebed in het gras, waarbij het groen van de begraafplaats visueel doorloopt tot tegen de openbare weg.

Meer info: https://databank.publiekeruimte.info/project/bankbeekstraat/

Foto  Prijs Publieke Ruimte, Publieksprijs Middelkerke

Meer info: https://databank.publiekeruimte.info/project/groene-zeedijk/