Maxine Ketele

Ruimtelijk ontwerper, Voetgangersbeweging

Maxine is afgestudeerd als landschapsarchitect in 2011 en heeft sinds 2021 een actieve rol bij de Voetgangersbeweging, voornamelijk binnen het luik Infopunt Publieke Ruimte. Ze draagt bij aan diverse initiatieven zoals het Congres Publieke Ruimte, de Prijs Publieke Ruimte, Tijdschrift Publieke Ruimte en begeleidingsprojecten zoals de Green Deal Tuinstraten, waar ze zich inzet voor leefbare en groene stedelijke omgevingen.

Sessie 13:50 - 14:30 Gorilla 3

Green Deal Tuinstraten

Barrières doorbreken voor een groene toekomst

In deze workshopsessie staat de Green Deal Tuinstraten centraal. De uitdagingen en vragen rond dit belangrijke onderwerp worden geïdentificeerd, met als doel een beter begrip te krijgen van wat er speelt op het gebied van tuinstraten in onze gemeenschappen. De sessie begint met twee inspirerende pitchen, waarbij zowel het burgerperspectief als het perspectief van de groendienst worden belicht. Door deze verschillende invalshoeken te verkennen, wordt er een vollediger beeld van de kansen en uitdagingen verkregen die tuinstraten met zich meebrengen. In verschillende werkgroepen, elk gericht op een specifiek thema, wordt er dieper ingegaan op de besproken kwesties en wordt er gekeken hoe deze kunnen worden aangepakt binnen het kader van de Green Deal Tuinstraten. Door samen te werken en ideeën uit te wisselen, wordt er gestreefd naar concrete oplossingen te vinden die de publieke ruimte ten goede komen.