Filiep Bouckenooghe

Directeur, VVOG

Filiep is directeur van de VVOG sinds 1/7/2019. Hij is boekhouder van opleiding en heeft heel wat bestuurders- en beleidservaringen. De Vereniging Voor Openbaar Groen is een vereniging die Vlaamse steden en gemeenten ondersteunt en verbindt op het gebied van openbaar groen door middel van advies, kennisdeling, netwerken, vorming, en het organiseren van de Openbaargroen-awards.

Sessie 13:50 - 14:30 Gorilla 3

Green Deal Tuinstraten

Barrières doorbreken voor een groene toekomst

In deze workshopsessie staat de Green Deal Tuinstraten centraal. De uitdagingen en vragen rond dit belangrijke onderwerp worden geïdentificeerd, met als doel een beter begrip te krijgen van wat er speelt op het gebied van tuinstraten in onze gemeenschappen. De sessie begint met twee inspirerende pitchen, waarbij zowel het burgerperspectief als het perspectief van de groendienst worden belicht. Door deze verschillende invalshoeken te verkennen, wordt er een vollediger beeld van de kansen en uitdagingen verkregen die tuinstraten met zich meebrengen. In verschillende werkgroepen, elk gericht op een specifiek thema, wordt er dieper ingegaan op de besproken kwesties en wordt er gekeken hoe deze kunnen worden aangepakt binnen het kader van de Green Deal Tuinstraten. Door samen te werken en ideeën uit te wisselen, wordt er gestreefd naar concrete oplossingen te vinden die de publieke ruimte ten goede komen.