Koen Wynants

Programmacoördinator, Commons Lab

Koen is oprichter van Commons Lab en momenteel ‘programmacoördinator’. Koen behaalde een Master in de Biologie. Hij was 10 jaar actief bij het burgercollectief Antwerpen aan’t woord. Daar werd hij doordrongen van de overtuiging dat de stad een gedeelde verantwoordelijkheid is. Burgers, middenveld, ondernemers, ambtenaren, politici, … maken samen stad. Commons Lab verzamelde de afgelopen jaren al heel wat ervaring met het maken van bottom-up Tuinstraten in Antwerpen. Met ‘Tuinstraten op het Platteland’ verlaten ze voor het eerst ons stedelijk labo met dit concept.

Sessie 13:50 - 14:30 Gorilla 3

Green Deal Tuinstraten

Barrières doorbreken voor een groene toekomst

In deze workshopsessie staat de Green Deal Tuinstraten centraal. De uitdagingen en vragen rond dit belangrijke onderwerp worden geïdentificeerd, met als doel een beter begrip te krijgen van wat er speelt op het gebied van tuinstraten in onze gemeenschappen. De sessie begint met twee inspirerende pitchen, waarbij zowel het burgerperspectief als het perspectief van de groendienst worden belicht. Door deze verschillende invalshoeken te verkennen, wordt er een vollediger beeld van de kansen en uitdagingen verkregen die tuinstraten met zich meebrengen. In verschillende werkgroepen, elk gericht op een specifiek thema, wordt er dieper ingegaan op de besproken kwesties en wordt er gekeken hoe deze kunnen worden aangepakt binnen het kader van de Green Deal Tuinstraten. Door samen te werken en ideeën uit te wisselen, wordt er gestreefd naar concrete oplossingen te vinden die de publieke ruimte ten goede komen.