Antonie van Loon

Stedenbouwkundige en projectmedewerker, Voetgangersbeweging

Sinds 2016 werkt Antonie mee aan de verschillende strategische projecten van Voetgangersbeweging vzw. Zijn expertise ligt vooral op op de kruisverbanden tussen de fysieke publieke ruimte en digitaliseringstrends. MobX is een van de strategische projecten waarbij deze benadering expliciet naar voren treedt: een dienstverlening die lokale besturen ontzorgt door tools aan te reiken om hun gegevens over de publieke ruimte te kunnen raadplegen en beheren.

Sessie 14:30 - 15:10 Gorilla 5

De uitrol van Hoppinpunten

De voetganger als hoofdrolspeler op mobiliteitsknooppunten

De Vlaamse overheid is volop bezig met de uitrol van het vervoersconcept basisbereikbaarheid. Als onderdeel daarvan zullen de komende jaren ongeveer 2000 multimodale vervoersknooppunten, de zogenaamde Hoppinpunten, in  Vlaanderen in het straatbeeld verschijnen. Tijdens deze toelichting krijgt u een stand van zaken, gaan we dieper in op hoe Hoppinpunten de omgevingskwaliteit een boost kunnen geven en kom je wat te weten over databeheer en -onderhoud.