Wilfried Werckx

Fluvius

Sessie 14:30 - 15:10 Gorilla 1

Vernieuwende vergroeningsmethodieken

Duopresentatie: Vergroening en biodiversiteit In Alkmaar // De boom als bondgenoot en de nutsleidingen op hun verdiende plaats in Wiekevorst

Vergroening en biodiversiteit In Alkmaar: Alkmaar transformeert snel en effectief stedelijke ruimtes van grijs naar groen met het bekroonde programma "Vergroening & Biodiversiteit", dat in 2022 de Green Cities Europe Award mocht ontvangen. In enkele maanden zijn verwaarloosde ruimtes omgetoverd tot groene oases, met als doel in zeven jaar 50.000 m² groene ruimtes te creëren. Stadswerk072 betrekt actief lokale bewoners bij de planning, en met 50% van het doel bereikt in twee jaar, tonen de interventies een positieve impact op levenskwaliteit, biodiversiteit en de natuurlijke watercyclus. Alkmaar's benadering, gebaseerd op openen, betrekken, beplanten en biodiversiteit verwelkomen, biedt een model voor Europese steden om snel te vergroenen zonder excuses of vertragingen. De boom als bondgenoot en de nutsleidingen op hun verdiende plaats in Wiekevorst: Tijdens een panelgesprek waar de elementen water, groen en nutsleidingen centraal staan, zullen de deskundige sprekers vanuit hun eigen vakgebied verschillende problemen bespreken, zoals beter ruimtegebruik voor klimaatherstel, het benutten van de waardevolle rol van bomen en de integratie van nutsleidingen in het publieke landschap. Deze discussie belooft niet alleen boeiend te zijn, maar ook inzichten te bieden die ons kunnen inspireren voor innovatieve ideeën en samenwerkingen om actuele uitdagingen aan te pakken en toekomstige vraagstukken aan te gaan.