Sara Suykens

Lector geriatrie en onderzoeker, AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

Sara is lector geriatrie bij de opleiding ergotherapie en onderzoeker bij onderzoeksgroep Stadskracht, beide aan de AP Hogeschool. Tussen 2010 en 2018 werkte ze als ergotherapeute en referentiepersoon dementie in een woonzorgcentrum, waar ze haar expertise in de zorg voor ouderen en mensen met dementie ontwikkelde. In september 2018 trad ze toe tot het Expertisecentrum dementie van Antwerpen, waar ze werkte als expert dementie. Deze rol gaf haar de mogelijkheid om haar kennis te delen en bij te dragen aan de verbetering van de zorgpraktijk voor mensen met dementie. In 2022 begon ze als onderzoeker binnen het project Aged-Friendly Cities, onderdeel van de onderzoeksgroep Stadskracht. Haar focus ligt hier op het bevorderen van levenskwaliteit en welzijn van ouderen in stedelijke omgevingen.

Sessie 15:30 - 16:10 Gorilla 3

Praktijkgericht onderzoek: Age-friendly cities

Casus Hoboken

De vergrijzing en verzilvering van onze bevolking stellen onze gezondheidszorg, welvaartstaat en steden voor grote uitdagingen. In Hoboken en Borgerhout wordt momenteel onderzoek uitgevoerd om de ervaringen en behoeften van ouderen beter te begrijpen, in samenwerking met ouderen zelf en het lokale beleid. Het doel is om een meer ouderenvriendelijke woon- en leefomgeving te creƫren. Belevingswandelingen, waarbij ouderen samen met studenten van de AP Hogeschool de publieke ruimte verkennen, zijn een integraal onderdeel van het onderzoek. Tijdens deze wandelingen wordt een app gebruikt om knelpunten voor 65-plussers in kaart te brengen, wat bijdraagt aan een scorekaart voor ouderenvriendelijke steden. Deze scorekaart helpt ouderen te begrijpen welke gebieden ouderenvriendelijk zijn. Tijdens de wandelingen leren ouderen werken met de app, met ondersteuning van de studenten, terwijl de studenten leren kijken naar de publieke ruimte vanuit het perspectief van ouderen.