Katrien Laenen

Beleidsmedewerker, Platform Kunst in Opdracht

Katrien Laenen studeerde Kunstwetenschappen aan de KU Leuven en was van 1999 tot 2015 artistiek coördinator van de Kunstcel van het Team Vlaams Bouwmeester. Ze werkt sinds 2016 bij het departement Cultuur, Jeugd en Media, waar ze beleidsinstrumenten mee ontwikkelt en opvolgt, zoals het decreet Kunst in Opdracht, pilootprojecten ‘Kunst in Opdracht. Meer dan object’ en het stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte. Sinds 2018 is de uitvalsbasis het platform Kunst in Opdracht. Met de opgebouwde kennis en expertise wordt gewerkt aan het versterken van de praktijk van Kunst in Opdracht. Dit gebeurt niet alleen door het verlenen van eerstelijnsadvies maar ook aan de hand van het opzetten van kennisdelingsinitiatieven en het ontwikkelen van tools en methodieken voor de betrokken actoren en stakeholders. Ze is tevens auteur van verschillende publicaties en artikels over deze jonge culturele beleidsmaterie.