Laureline Soubry

Beleidsmedewerker, Platform Kunst in Opdracht

Laureline Soubry behaalde haar diploma Kunstwetenschappen aan de Universiteit Gent en heeft een rijke ervaring opgebouwd in diverse culturele organisaties met een focus op kunst in de publieke ruimte. Ze heeft bijgedragen aan vooraanstaande projecten en publicaties van instellingen zoals Beaufort – Triënnale aan Zee, Kunstenfestival Watou, Gent Festival van Vlaanderen en Kunstenplatform WARP in Sint-Niklaas. Sinds 2021 vervult ze de rol van medewerker bij Platform Kunst in Opdracht, onder het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid. Hier leidt ze onder meer de subsidielijn ‘Stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de Publieke Ruimte’, biedt ze advies aan opdrachtgevers en draagt ze bij aan initiatieven voor kennisdeling en de ontwikkeling van methodieken om hoogwaardige kunstprojecten te realiseren. Haar werk richt zich op het verbinden van diverse actoren binnen verschillende beleidsdomeinen.