Birgit Cannegieter

Coördinator Voetgangersaanpak, Gemeente Utrecht

Birgit is als Coördinator Voetgangersaanpak verantwoordelijk voor het inhoudelijk vormgeven van het Utrechtse plan #Voordevoetganger, de daarbij behorende uitvoeringsstrategie en het met een team uitrollen hiervan in de organisatie. Doel is om met dit plan in de hele stad een kwaliteitsslag te maken in de voetgangersruimte, of liever: openbare ruimte die uitnodigt tot lopen. Birgit is een creatieve, enthousiaste en ondernemende verbinder. Ze vindt het leuk om nieuwe dingen te bedenken, kansen te zien en te pakken en processen met een eigen invalshoek in te steken. De mooiste dingen doe je samen! Daarom richt ze zich in haar werk ook veel op het organiseren van samenwerking.

Sessie 14:30 - 15:10 Gorilla 3

Utrecht #Voordevoetganger

Zo veel meer dan een mobiliteitsplan!

Utrecht zet de voetganger op 1 en werkt aan meer en aantrekkelijkere ruimte om te kunnen en willen lopen. De focus ligt op ‘Lopen vanuit de voordeur’ en daarmee een aanpak in de wijken. Daarbij sluiten ze aan op stedelijke groen-blauwe netwerken, belangrijke stedelijke structuren en routes voor de voetganger. De aanpak is gestoeld op het combineren van opgaven en budgetten uit diverse beleidsterreinen. Denk aan inclusiviteit, groen, klimaat, gezondheid, mobiliteit, sport etc. Het plan bevat themakaarten en kwaliteitsprincipes om te komen tot groene ommetjes, beweegrondjes, sportroutes en aantrekkelijkere voetgangersruimte in de hele stad. Dit plan vormt de basis voor projecten én de wijkaanpak waarin de principes op wijkniveau verder geconcretiseerd worden. Met dit plan #Voordevoetganger maakt Utrecht haar ambitie voor de 10-minutenstad met de Voetganger op 1 concreet. Het Utrechtse plan #Voordevoetganger is dan ook zoveel meer dan een mobiliteitsplan! Ze vertellen je er graag alles over in deze sessie en ze zijn benieuwd wat jij al doet #Voordevoetganger!