Gitte Van Der Biest

Medewerker participatie in publieke ruimte, JES

Gitte Van Der Biest maakt deel uit van het Participatieteam van JES Brussels - een jongerenorganistatie. Daar betrekt ze kinderen en jongeren bij de inrichting van hun wijk. In 2023 bracht het Participatieteam het boek Gender en de stad: Les filles (ne) traînent (pas) uit, een reflectie op de publieke ruimte vanuit verschillende perspectieven en op de beleving van de stad door meisjes en vrouwen.

Sessie 13:50 - 14:30 Zaal nog onbekend

Panelgesprek: Inclusieve publieke ruimte voor jongeren

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de beleving van de stad gelijk is voor verschillende genders? Op welke manier geven we effectief ruimte aan jongeren in de stad? En wat zijn de uitdagingen bij het creëren van een veilige en inclusieve omgeving voor alle jongeren? Deze vragen dienen als leidraad voor ons panelgesprek, waar we niet alleen inzichten delen maar ook dieper ingaan op de uitdagende aspecten van het waarborgen van gelijke kansen en inclusiviteit. We willen een veelzijdig verhaal brengen vanuit verschillende perspectieven rond de positie van jongeren in de publieke ruimte, met specifieke aandacht voor kansen, gelijkheid en toegankelijkheid.