Annelies De Nijs

Bestuurder, Atelier Horizon

Annelies heeft zich na haar opleiding ir-architect en stedenbouw aan de KULeuven toegelegd op academisch onderzoek en onderwijs binnen een internationale context, om in 2013 aan de slag te gaan bij Agence Ter als projectdirectrice. Hier was ze verantwoordelijk voor uiteenlopende territoriale studies en masterplannen. In 2019 richtte ze Atelier Horizon op in Brussel, een ontwerpbureau op het raakvlak tussen landschap en stedenbouw. Daarnaast combineert Annelies dit met onderwijs aan KULeuven en KASK en expertenopdrachten binnen Winvorm en het Team Vlaams Bouwmeester.

Sessie 13:50 - 14:30 Zaal nog onbekend

Haal meer uit je hemelwater- en droogteplan

Naar een ruimtelijke dialoog tussen hemelwater en publieke ruimte

Tegen 2024 kunnen gemeenten die geen ambitieus hemelwater- en droogteplan hebben, geen aanspraak meer maken op watergerelateerde subsidies vanuit Vlaanderen. Maar een plan alleen wapent niet tegen de klimaatverandering, actie is nodig. Aquafin, de provincie Oost-Vlaanderen en Departement Omgeving tonen hoeveel voordelen je kan halen uit de integratie met andere projecten en domeinen. In Ninove werd de zoektocht naar ruimte voor water gekoppeld aan andere ruimtelijke vraagstukken in de omgeving. Op deze manier werden slimme combinaties nagestreefd, waarbij de creatie van ruimte voor water tot stand kwam door aanpassingen in de lokale verkeerssituatie of de herinrichting van de publieke ruimte.
Sessie 11:00 - 11:40 Zaal nog onbekend

Samenwerken voor duurzame dorpsontwikkeling

Het masterplan van Oppuurs, Lippelo en het Vlietnatuurpark

Het masterplan voor Oppuurs, Lippelo en het Vlietnatuurpark werd goedgekeurd in 2023. Het is een strategisch plan gericht op het behoud van het landelijke karakter, de ontwikkeling van een levendige dorpskern met faciliteiten voor verenigingen en nieuwe voorzieningen. Deze sessie belicht de transversale aanpak van ons publiek ruimtebeleid, waarbij participatie, langetermijnvisie en samenwerking met diverse belanghebbenden centraal staan. Een waardevolle gelegenheid om inzicht te krijgen in de concrete stappen en beleidsinstrumenten die hebben bijgedragen aan een succesvolle uitvoering van ons masterplan.