Mattias De Backer

postdoctoraal onderzoeker, VUB

Mattias De Backer is gastprofessor en postdoctoraal onderzoeker aan de Crime & Society onderzoeksgroep (VUB). Zijn onderzoek focust op jongeren in achtergestelde buurten en het belang van stedelijke ruimtes.

Sessie 13:50 - 14:30 Gorilla 4

Panelgesprek: Inclusieve publieke ruimte voor jongeren

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de beleving van de stad gelijk is voor verschillende genders? Op welke manier geven we effectief ruimte aan jongeren in de stad? En wat zijn de uitdagingen bij het creƫren van een veilige en inclusieve omgeving voor alle jongeren? Deze vragen dienen als leidraad voor ons panelgesprek, waar we niet alleen inzichten delen maar ook dieper ingaan op de uitdagende aspecten van het waarborgen van gelijke kansen en inclusiviteit. We willen een veelzijdig verhaal brengen vanuit verschillende perspectieven rond de positie van jongeren in de publieke ruimte, met specifieke aandacht voor kansen, gelijkheid en toegankelijkheid.