Ad de Bont

Directielid en stedenbouwkundige, Urhahn | stedenbouw & strategie

Ad heeft als stedenbouwkundige veel ervaring met het ontwikkelen van integrale plannen voor stad en regio. In zijn projecten verbindt hij mensen met uiteenlopende belangen en ideeën en legt hij verbanden tussen ruimte, infrastructuur en sociale en economische opgaven. Ad is auteur van de publicaties De Beweegvriendelijke Stad en Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte. Beide boeken gaan over het beweegvriendelijker, gezonder en aantrekkelijker maken van onze leefomgeving. De ontwerpbenadering van Urhahn, uiteengezet in deze publicaties, stelt de gebruiker en het gebruikersperspectief centraal. Ad werkt vaak voor overheden. Hij adviseert opdrachtgevers, geeft lezingen en doet ontwerpend onderzoek naar een beweegvriendelijke woon- en leefomgeving. Ad is netwerkpartner van de Data en Kennishub Gezond Stedelijk Leven en gastdocent aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam.

Sessie 11:00 - 11:40 Gorilla 3

De beweegvriendelijke gemeente in de praktijk

Er moet meer aandacht zijn voor onze dagelijkse leefomgeving en voor de manier waarop we ons dagelijks leven inrichten. Door het samenbrengen van wonen, werken, voorzieningen en een prettige en uitnodigende buitenruimte krijgen we veerkrachtige gemeenten met een betere balans: ook binnen ons eigen leven. Ad De Bont van Urhahn zal meer vertellen rond het waarom en hoe een beweegvriendelijke gemeente te creëren en jullie meenemen naar inspirerende voorbeelden.