Nele Janssen

Projectcoordinator JUSTNature, Stad Leuven

Nele Janssen werkt sinds 2022 als projectcoördinator voor het Horizon2020-project JUSTNature bij de studiedienst Openbaar Domein van Stad Leuven. Op één van de pilootlocaties van dit project, een straat die de komende jaren volledig zal worden heraangelegd, werd een proefopstelling gebouwd om het potentieel te tonen en te testen dat de straat heeft om een klimaatstraat te worden. Circulariteit is hierbij een van de belangrijkste ambities die moeten worden geïntegreerd in het ontwerp en de uitvoering.

Sessie 13:50 - 14:30 Zaal nog onbekend

Creatief met leftovers in Leuven

Circulariteit in de praktijk in Stad Leuven

In deze sessie wordt een blik geworpen op de Leuvense aanpak om de transitie naar een meer circulaire stad te realiseren, zowel stadsintern als met externe stakeholders. Er wordt dieper in gegaan op een aantal concrete projecten rond verschillende reststromen, met focus op de publieke ruimte. Zo delen we graag het afgelegde traject en onze toekomstvisie van de Leuvense Materialenbank: een succesverhaal en essentieel puzzelstuk in onze klimaatambities én tegelijkertijd een intens leer- en groeitraject. Als case wordt een recente aanleg van een grootschalige proefopstelling in een straat in de binnenstad toegelicht waarbij circulariteit 1 van de uitgangspunten is. We lichten toe hoe dit vanaf ontwerp tot uitvoering tot stand kwam en wat deze ervaring ons leerde.