Lieve Van Espen

Adviseur Circulaire Economie, Stad Leuven

Lieve Van Espen is adviseur Circulaire Economie bij de Stad Leuven (dienst Duurzaamheid). Ze ontwikkelt het stedelijk beleid voor circulaire economie en zet in op implementatie via projecten en partnerschappen gericht op maximaal en hoogwaardig hergebruik van reststromen zoals bouwmaterialen, plastics, elektro, en textiel. Deze initiatieven dienen als bouwstenen om klimaatneutraliteit te bereiken. Binnen het domein circulaire economie ligt de focus op het opschalen van initiatieven om de vastgestelde ambities binnen het Climate City Contract te verwezenlijken, dit gebeurt in nauwe samenwerking met lokale stakeholders in de quadruple helix.

Sessie 13:50 - 14:30 Zaal nog onbekend

Creatief met leftovers in Leuven

Circulariteit in de praktijk in Stad Leuven

In deze sessie wordt een blik geworpen op de Leuvense aanpak om de transitie naar een meer circulaire stad te realiseren, zowel stadsintern als met externe stakeholders. Er wordt dieper in gegaan op een aantal concrete projecten rond verschillende reststromen, met focus op de publieke ruimte. Zo delen we graag het afgelegde traject en onze toekomstvisie van de Leuvense Materialenbank: een succesverhaal en essentieel puzzelstuk in onze klimaatambities én tegelijkertijd een intens leer- en groeitraject. Als case wordt een recente aanleg van een grootschalige proefopstelling in een straat in de binnenstad toegelicht waarbij circulariteit 1 van de uitgangspunten is. We lichten toe hoe dit vanaf ontwerp tot uitvoering tot stand kwam en wat deze ervaring ons leerde.