Lore Cuypers

coördinator Vital Cities, Howest

Lore Cuypers is coördinator van het interdisciplinaire onderzoeks- en expertisecentrum Vital Cities, dat verbonden is aan Howest. Vital Cities voert praktijkonderzoek uit naar hoe de inrichting van zowel de fysieke als sociale omgeving een actieve levensstijl kan stimuleren. De meest leefbare steden zijn die waarin mensen zeer actief zijn. Hoe zijn mensen bezig met sport en beweging in deze steden? Hoe kunnen we onze Vlaamse steden en gemeenten aanzetten tot meer beweging? Hoe creëren we een inclusieve omgeving waarin iedereen zich veilig voelt en gezonde keuzes vanzelfsprekender worden? Hoe betrekken we diverse doelgroepen bij het ontwikkelen van een omgeving die beweging bevordert? Vital Cities biedt kennis, inspiratie en begeleiding aan organisaties, federaties en overheden die een duurzame, beweegvriendelijke en leefbare omgeving willen creëren, afgestemd op de behoeften van de gebruikers.

Sessie 13:50 - 14:30 Zaal nog onbekend

Panelgesprek: Inclusieve publieke ruimte voor jongeren

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de beleving van de stad gelijk is voor verschillende genders? Op welke manier geven we effectief ruimte aan jongeren in de stad? En wat zijn de uitdagingen bij het creëren van een veilige en inclusieve omgeving voor alle jongeren? Deze vragen dienen als leidraad voor ons panelgesprek, waar we niet alleen inzichten delen maar ook dieper ingaan op de uitdagende aspecten van het waarborgen van gelijke kansen en inclusiviteit. We willen een veelzijdig verhaal brengen vanuit verschillende perspectieven rond de positie van jongeren in de publieke ruimte, met specifieke aandacht voor kansen, gelijkheid en toegankelijkheid.