Maud Willemen

Projectmedewerker, Regionaal Landschap Rivierenland

Maud, afgestudeerd als architect, heeft vanaf het begin een sterke interesse getoond in de bredere context van de vormgeving van onze omgeving. Een aanvullende opleiding in urban studies heeft haar in staat gesteld om stedelijke dynamieken beter te begrijpen. Haar rode draad in alle projecten is het betrekken van mensen en het bieden van inspraak in ruimtelijke ontwikkelingen. Door haar werkervaring in projecten rond publieke ruimte groeide Maud's bezorgdheid over de open ruimte in het bijna volledig bebouwde Vlaanderen. Zo vond ze haar weg naar Regionaal Landschap Rivierenland, waar ze als medewerker klimaat en buurtgroen stedelijke dynamieken verbindt met klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen in diverse uitvoeringsprojecten. Vanuit deze positie constateert ze een toenemende behoefte aan groene ruimtes waarin mensen even kunnen vertragen te midden van de drukke wereld waarin we vandaag de dag leven.

Sessie 14:30 - 15:10 Zaal nog onbekend

Luwte-oases als gezonde kwaliteit in de bebouwde omgeving: aanpak voor ontwerp, aanleg en beheer

Er bestaat een waaier aan plekken die je als luwte-oase kan benoemen. Wat hebben ze gemeenschappelijk? Het zijn allemaal groene plekjes die zintuiglijke rust bieden in een drukke omgeving. De ontwerpgids helpt je mee vorm te geven aan de basiscondities ‘gezondheid en welzijn’, ‘biodiversiteit en klimaat’ en ‘buurtgerichtheid’ van een luwte-oase. Dat dit een opgave is die we best in team aanpakken, illustreert het programmateam luwte-oases in deze sessie. De sessie wordt verzorgd door Departement Omgeving, Departement Zorg, Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap Natuur en Bos, Regionale landschappen, Waerbeke en Groenlab.