Gert Luyckx

Water- en Omgevingsplanner, Aquafin

Gert Luyckx werkte 7 jaar in het laboratorium voor Hydraulica aan de KU Leuven. Sinds 2003 is hij actief bij Aquafin. In zijn rol als gebiedsingenieur hield Gert zich aanvankelijk bezig met het opvolgen van rioleringsstudies ('hydronauts') voor bovengemeentelijke rioleringsprojecten, vooral gericht op het aansluiten van vuilvracht. Later werden belangrijke afkoppelingsprojecten toegevoegd om de verdunning naar de RWZI te verbeteren en de impact van overstorten op de ontvangende waterlopen te verminderen. In de afgelopen jaren is er een terechte nadruk gekomen op bronmaatregelen, waarbinnen hij bij Aquafin een rol opneemt bij het opstellen van richtlijnen en adviezen. In dit kader droeg Gert bij aan het ontwerp van de Tuinstraten in Antwerpen. Sinds vorig jaar vervult hij de rol van water- en omgevingsplanner. In deze functie probeert hij zelf de meest rendabele projecten te definiƫren en deze vervolgens in de best mogelijke volgorde uit te voeren. Dit doet hij om zo snel mogelijk de kwaliteitsdoelstellingen voor de waterlopen te behalen die aan Aquafin zijn opgelegd.

Sessie 15:30 - 16:10 Zaal nog onbekend

Een wijkgerichte aanpak als katalysator voor klimaatrobuuste steden en gemeenten

Verschillende steden en gemeente proberen zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering zoals extreme regenval, hete zomers en droogte. Steeds vaker wordt er gekeken naar een wijkgerichte aanpak om maatwerk te leveren, aangezien elke wijk unieke kenmerken en opportuniteiten heeft. Tijdens deze sessie gaan we in debat met drie experten die elks hun eigen visie en expertise delen over een klimaatrobuuste aanpak op wijkniveau. Samen beantwoorden ze verschillende vragen vanuit een stedelijke, innovatieve en blauwgroene bril.