Charlotte Vandeplassche

Projectleider Bouwprojecten, AG Vespa

In 2021 startte Charlotte Vandeplassche als projectleider Bouwprojecten bij AG Vespa, waar zij diverse bouwprojecten voor verschillende stedelijke klanten begeleidt. Zo draagt zij bij aan projecten zoals "Vergroening den Bell", waarbij het administratief centrum van Stad Antwerpen wordt omgevormd tot een klimaatrobuust dakplein voor stadsmedewerkers, buurtbewoners en bezoekers. Van opleiding is Charlotte architect met een specialisatie in de Monumenten- en Landschapszorg. Als zelfstandig medewerker bij Karuur architecten heeft zij ruim zes jaar ervaring opgedaan, waarbij de kans werd geboden om een breed scala aan projecten van schetsontwerp tot realisatie op te volgen. Haar voorkeur gaat altijd uit naar het begeleiden van meer complexe projecttrajecten met een brede invalshoek.

Sessie 11:00 - 11:40 Zaal nog onbekend

Klimaatrobuuste daken

Community of Practice

In 2020 lanceerde stad Antwerpen een ambitieus project om zijn eigen administratief centrum “Den Bell” klimaatrobuuster te maken met de ontharding en vergroening van zijn binnenplein (een parkingdak), gevels en daken. Naast het project Den Bell startte er ook een multidisciplinair leertraject met experten van Stad Antwerpen en partners zoals gebouwenbeheerders, ingenieurs, architecten, groenbeheerders en duurzaamheidsexperten. In deze Community of Practice worden ervaringen gedeeld, inspiratie opgedaan en nieuwe kennis samengebracht om zo het potentieel van daken in stad Antwerpen te gaan maximaliseren. In deze sessie komen drie sprekers aan het woord die deel uitmaken van de Community of Practice, elk vanuit hun eigen expertise met één gemeenschappelijke visie: meer kwalitatieve (publieke) daken. Tijdens deze sessie worden leerpunten, inspiratie en inzichten gedeeld vanuit dit unieke leertraject.