Heleen Vanden Bergh

Coördinator DAKkan, Stad Antwerpen, Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving, dienst Cultuur

Heleen Vanden Bergh startte in 1999 bij Stad Antwerpen als coördinator van het wervende programma Spoor Noord, gericht op de grootschalige reconversie van een spoorwegemplacement naar een park. Het programma had als doel betrokkenheid en draagvlak te creëren in de omliggende wijken en de hele stad. In de rol van cultuurcoördinator van District Antwerpen stemde zij de vijf culturele ontmoetingscentra en vijf bibliotheken in Luchtbal, Linkeroever, Antwerpen Noord, Sint Andries, Schipperskwartier en Kiel optimaal af op de behoeften en kansen in deze aandachtswijken. Heleens expertise ligt vooral in de creatie en het management van socio-culturele projecten in de publieke sfeer, met betrekking tot openbaar domein, stadsontwikkeling en gericht op betekenisproductie, participatie, inspraak, ontmoeting of cultuurspreiding. Zij was tevens de initiator en projectleider van de socio-culturele gemeenschapstuin Biodroom op Linkeroever. Momenteel vervult Heleen de rol van programmaleider DAKkan voor Stad Antwerpen en is zij lid van het European Creative Rooftop Network (ECRN). Het DAKkan programma verkent het ruimtelijke en klimaatrobuuste potentieel van daken in Antwerpen, waarbij artistieke en publieke interventies worden ingezet om bewoners, bedrijven en overheden te enthousiasmeren voor de ruimtelijke en klimaatrobuuste oplossingen die stadsdaken bieden. ECRN richt zich ook sterk op onderzoek, nauw aansluitend bij het onderzoek rond klimaatrobuuste daken binnen Stad Antwerpen. Na de studies Politieke en Sociale Wetenschappen behaalde zij een Masters of Arts in European Urban Cultures (Polis), een interuniversitair programma rond stedelijkheid. Als bruggenbouwer houdt zij van het opzetten van interdisciplinaire samenwerkingen tussen cultuur en stadsontwikkeling, tussen cultuur en tewerkstelling, en cultuur en (hoger) onderwijs.

Sessie 11:00 - 11:40 Zaal nog onbekend

Klimaatrobuuste daken

Community of Practice

In 2020 lanceerde stad Antwerpen een ambitieus project om zijn eigen administratief centrum “Den Bell” klimaatrobuuster te maken met de ontharding en vergroening van zijn binnenplein (een parkingdak), gevels en daken. Naast het project Den Bell startte er ook een multidisciplinair leertraject met experten van Stad Antwerpen en partners zoals gebouwenbeheerders, ingenieurs, architecten, groenbeheerders en duurzaamheidsexperten. In deze Community of Practice worden ervaringen gedeeld, inspiratie opgedaan en nieuwe kennis samengebracht om zo het potentieel van daken in stad Antwerpen te gaan maximaliseren. In deze sessie komen drie sprekers aan het woord die deel uitmaken van de Community of Practice, elk vanuit hun eigen expertise met één gemeenschappelijke visie: meer kwalitatieve (publieke) daken. Tijdens deze sessie worden leerpunten, inspiratie en inzichten gedeeld vanuit dit unieke leertraject.