Marianne Hubeau

Teamcoördinator Publieke Ruimte, Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, dienst Publieke Ruimte

Vanaf 2019 vervulde Marianne Hubeau de rol van procescoördinator bij de dienst Publieke Ruimte van Stad Antwerpen, waar zij klimaatrobuuste trajecten en projecten, waaronder de tuinstraten, begeleidde. Sinds 2023 is zij teamcoördinator van een team van projectleiders, ontwerpers, ingenieurs en thematische experts (water en licht), dat dagelijks werkt aan het klimaatbestendig maken van Stad Antwerpen en het kwalitatief inrichten van de publieke ruimte. In 2020 startte Marianne als projectleider voor "Vergroening den Bell", waarbij het administratief centrum van Stad Antwerpen werd omgevormd tot een klimaatrobuust dakplein voor stadsmedewerkers, buurtbewoners en bezoekers. Dit project omvatte tevens de oprichting van een lerend netwerk in samenwerking met verschillende stadsdiensten, AG Vespa en AG Stedelijk Onderwijs. Dit lerend traject verspreidt inspiratie, kennis en expertise over (publieke) klimaatrobuuste daken binnen Stad Antwerpen en haar partners. Met een achtergrond als bio-ingenieur en een doctoraat in transformatieprocessen en innovatie-experimenten is Marianne ervan overtuigd dat innovatie en transitie bereikt kunnen worden via lerende netwerken. In de praktijk wordt dit toegepast door te experimenteren, te inspireren en samen te werken met een breed scala aan stakeholders in het stedelijk gebied.

Sessie 11:00 - 11:40 Zaal nog onbekend

Klimaatrobuuste daken

Community of Practice

In 2020 lanceerde stad Antwerpen een ambitieus project om zijn eigen administratief centrum “Den Bell” klimaatrobuuster te maken met de ontharding en vergroening van zijn binnenplein (een parkingdak), gevels en daken. Naast het project Den Bell startte er ook een multidisciplinair leertraject met experten van Stad Antwerpen en partners zoals gebouwenbeheerders, ingenieurs, architecten, groenbeheerders en duurzaamheidsexperten. In deze Community of Practice worden ervaringen gedeeld, inspiratie opgedaan en nieuwe kennis samengebracht om zo het potentieel van daken in stad Antwerpen te gaan maximaliseren. In deze sessie komen drie sprekers aan het woord die deel uitmaken van de Community of Practice, elk vanuit hun eigen expertise met één gemeenschappelijke visie: meer kwalitatieve (publieke) daken. Tijdens deze sessie worden leerpunten, inspiratie en inzichten gedeeld vanuit dit unieke leertraject.