Gilke Pée

Beleidsmedewerker geluidshinder, Departement Omgeving

Gilke Pée is beleidsmedewerker geluidshinder bij het Departement Omgeving. Het verbeteren van de kwaliteit van onze leefomgeving ligt haar nauw aan het hart. Ze werkt dan ook al jaren aan thema's zoals luwte-oases, die de verbinding leggen tussen verschillende aspecten van een gezonde en kwalitatieve leefomgeving.

Sessie 14:30 - 15:10 Okapi 2

Luwte-oases als gezonde kwaliteit in de bebouwde omgeving: aanpak voor ontwerp, aanleg en beheer

Er bestaat een waaier aan plekken die je als luwte-oase kan benoemen. Wat hebben ze gemeenschappelijk? Het zijn allemaal groene plekjes die zintuiglijke rust bieden in een drukke omgeving. De ontwerpgids helpt je mee vorm te geven aan de basiscondities ‘gezondheid en welzijn’, ‘biodiversiteit en klimaat’ en ‘buurtgerichtheid’ van een luwte-oase. Dat dit een opgave is die we best in team aanpakken, illustreert het programmateam luwte-oases in deze sessie. De sessie wordt verzorgd door Departement Omgeving, Departement Zorg, Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap Natuur en Bos, Regionale landschappen, Waerbeke en Groenlab.