Eef Thoen

onderzoeker, VRIJPLAATS- Arteveldehogeschool

Eef Thoen is Master in de Beeldende Kunsten, Vrije Kunsten, Schilderkunst en volgde een specifieke lerarenopleiding in Gent. Sinds 2008 is hij werkzaam aan de Arteveldehogeschool, waar hij lesgeeft in de educatieve bachelors voor secundair onderwijs, binnen de vakgroepen Project Kunstvakken en Plastische Opvoeding. Als onderzoeker heeft hij expertise opgebouwd rond duurzaamheidseducatie, kunst- en cultuureducatie (Cultuur in de Spiegel), STEM/STEAM en outdoor learning. Hij tracht het transformatief leren te implementeren via praktijkonderzoek, zoals design research, actie-onderzoek en design thinking. Sinds 2018 is hij de trekker en oprichter van het lab VRIJPLAATS en medeoprichter van BLES (Buiten Leren En Spelen). Sinds september 2021 is hij binnen het expertisenetwerk Onderwijs promotor van de onderzoekslijn 'Jonge makers van morgen'. Eef heeft een opleiding gevolgd bij de Design Sprint Academie en is geaccrediteerd om design sprints te faciliteren. Daarnaast is hij een expert op het gebied van Cultuur in de Spiegel.

Sessie 13:50 - 14:30 Zaal nog onbekend

Participatief de ruimte verbeelden

Een moeizame oefening die loont?

'De inrichting en werking van de openbare ruimte bepalen in grote mate de kwaliteit van onze leefomgeving,' luidt de openingszin van dit congres. Het (her)inrichten van een ruimte is een ingreep met impact, en vereist dan ook een grondige denkoefening en veel kennis om aspecten zoals veiligheid, klimaatadaptatie en ruimtelijke ordening in overweging te nemen. Voor je het weet, beland je in een waslijst aan criteria en moet je door een hele stapel boeken van onderliggende kennis om het grotere plaatje te blijven zien. Vaak wordt verwezen naar een transversale werking en het betrekken van een brede groep stakeholders. De vraag blijft echter hoe je dat doet, het verbinden van enerzijds de brede kennis en expertise met anderzijds Jan en alleman? Een participatief proces is een moeizaam en tijdrovend traject, dat echter wel enkele grote voordelen met zich meebrengt:
  1. Je bent geïnformeerd en begrijpt waarom bepaalde beslissingen worden genomen (bijvoorbeeld in het kader van klimaatadaptatie), en je kunt de onderliggende visie ook uitdragen.
  2. Je bent mede-eigenaar van de verandering en kunt die verandering ook mede vormgeven.
  3. Je bent professional in participatieve samenwerkingen en kunt de plek verder vormgeven en zorg dragen voor de plek en elkaar.
Zo kun je een breder draagvlak genereren voor het 10-puntenplan voor een sterk publiek ruimtebeleid: een aangename, veilige en veerkrachtige leefomgeving. Deze sessie neemt je mee met enkele voorbeelden, werkvormen en principes om participatief aan de slag te gaan. Hopelijk ben je na deze sessie overtuigd van het belang om tijdig in te zetten op een participatief proces bij veranderingen in de publieke ruimte.