Stefan Acke

Milieugezondheidskundige, Departement Zorg

Stefan Acke is sinds 2002 werkzaam als milieugezondheidskundige bij de Vlaamse overheid. Zijn recente werkfocus richt zich vooral op de invloed van de publieke ruimte op de (volks)gezondheid. De themagroep Gezonde Publieke Ruimte streeft vooral naar een gezonde luchtkwaliteit, een aangenaam geluidslandschap, duurzame mobiliteit door actieve verplaatsingen en hittebestendige woonkernen. Daarnaast worden ook andere gezondheidsaspecten meegenomen in de integrale kijk op een gezonde publieke ruimte, zoals beweegvriendelijkheid en mentaal en sociaal welbevinden. Stefan coördineert enkele overlegorganen rond deze gezondheidsthema’s, samen met andere beleidsdomeinen en de Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg). Binnen het Open Ruimte Platform is Stefan medetrekker van het programmateam Luwte-oases. In het kader van de One Health-benadering van de Wereldgezondheidsorganisatie krijgt een gezonde biodiverse groen-blauwe omgeving steeds meer aandacht.

Sessie 14:30 - 15:10 Okapi 2

Luwte-oases als gezonde kwaliteit in de bebouwde omgeving: aanpak voor ontwerp, aanleg en beheer

Er bestaat een waaier aan plekken die je als luwte-oase kan benoemen. Wat hebben ze gemeenschappelijk? Het zijn allemaal groene plekjes die zintuiglijke rust bieden in een drukke omgeving. De ontwerpgids helpt je mee vorm te geven aan de basiscondities ‘gezondheid en welzijn’, ‘biodiversiteit en klimaat’ en ‘buurtgerichtheid’ van een luwte-oase. Dat dit een opgave is die we best in team aanpakken, illustreert het programmateam luwte-oases in deze sessie. De sessie wordt verzorgd door Departement Omgeving, Departement Zorg, Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap Natuur en Bos, Regionale landschappen, Waerbeke en Groenlab.