Hannelore Mees

beleidsmedewerker, Provincie Oost-Vlaanderen

Hannelore Mees werkte van 2013 tot 2016 aan de Universiteit Antwerpen als onderzoeker rond overstromingsbeleid in Belgiƫ en daarbuiten. Met dit onderwerp behaalde ze ook haar doctoraatstitel in de sociologie. Nadien ging ze aan de slag als beleidsmedewerker bij de dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie Oost-Vlaanderen. Hier werkt ze aan ruimtelijke projecten gericht op uitdagingen in de open ruimte en rond groen-blauwe dooradering.

Sessie 13:50 - 14:30 Zaal nog onbekend

Haal meer uit je hemelwater- en droogteplan

Naar een ruimtelijke dialoog tussen hemelwater en publieke ruimte

Tegen 2024 kunnen gemeenten die geen ambitieus hemelwater- en droogteplan hebben, geen aanspraak meer maken op watergerelateerde subsidies vanuit Vlaanderen. Maar een plan alleen wapent niet tegen de klimaatverandering, actie is nodig. Aquafin, de provincie Oost-Vlaanderen en Departement Omgeving tonen hoeveel voordelen je kan halen uit de integratie met andere projecten en domeinen. In Ninove werd de zoektocht naar ruimte voor water gekoppeld aan andere ruimtelijke vraagstukken in de omgeving. Op deze manier werden slimme combinaties nagestreefd, waarbij de creatie van ruimte voor water tot stand kwam door aanpassingen in de lokale verkeerssituatie of de herinrichting van de publieke ruimte.