Yves Lenaerts

Studieverantwoordelijke Hemelwaterplannen, Aquafin

Yves Lenaerts was 10 jaar diensthoofd Openbaar Domein en Mobiliteit voor de gemeente Bornem. Begin 2022 stapte hij over naar Aquafin, waar hij sindsdien de functie van studieverantwoordelijke voor hemelwater- en droogteplannen opneemt.

Sessie 13:50 - 14:30 Zaal nog onbekend

Haal meer uit je hemelwater- en droogteplan

Naar een ruimtelijke dialoog tussen hemelwater en publieke ruimte

Tegen 2024 kunnen gemeenten die geen ambitieus hemelwater- en droogteplan hebben, geen aanspraak meer maken op watergerelateerde subsidies vanuit Vlaanderen. Maar een plan alleen wapent niet tegen de klimaatverandering, actie is nodig. Aquafin, de provincie Oost-Vlaanderen en Departement Omgeving tonen hoeveel voordelen je kan halen uit de integratie met andere projecten en domeinen. In Ninove werd de zoektocht naar ruimte voor water gekoppeld aan andere ruimtelijke vraagstukken in de omgeving. Op deze manier werden slimme combinaties nagestreefd, waarbij de creatie van ruimte voor water tot stand kwam door aanpassingen in de lokale verkeerssituatie of de herinrichting van de publieke ruimte.