dinsdag 9 mei 2023, 14:45 - 15:35Thema Groen

Groenplan Waregem / Vorselaar ambassadeur in blauwgroen

Een sterk geïntegreerd en consequent beleid van inspanningen voor meer groen en blauw

Groenplan Waregem

De stad Waregem heeft de ambitie om de bebouwde kernen in haar deelgemeenten duurzaam te vergroenen. De Intercommunale Leiedal werkte een Groenplan uit dat een kwaliteitsinjectie geeft aan de (bestaande) groenzones, in een uitbreiding van de groenzones voorziet en de kwaliteit en densiteit van trage verbindingen verhoogt. Leiedal maakte voor iedere deelgemeente een masterplan voor de groene ruimte op. In nauw overleg met de stad is voor iedere actie een concrete tijdshorizon uitgetekend. Zo activeren de partners het Groenplan als realisatiegericht instrument voor de korte, middellange en langere termijn.

Vorselaar ambassadeur in blauwgroen

Vorselaar was één van de eerste gemeenten in Vlaanderen met een geïntegreerd droogte- en basishemelwaterplan. Ze verankerde de problematiek in haar beleids- en meerjarenplan en maakte in 2019 een beleidsbrief ‘Klimaat en duurzaamheid’ op. De voorbije jaren werden al heel wat projecten gerealiseerd: wadi’s, RWA-grachten in het kasteeldomein die regenwater van het centrum laten infiltreren, de ontharding van het centrum van de gemeente, de volledige ontharding van de speelplaats van de gemeentelijke basisschool De Knipoog… . Vorselaar is heel uitdrukkelijk een ambassadeur in de eigen gemeente (om inwoners, buurten en verenigingen mee te krijgen), bij de buurgemeenten van de regio Neteland, in de regio Kempen (waar de gemeente de leiding nam in het opmaken van een droogteplan voor 27 gemeenten) en in heel Vlaanderen.