dinsdag 9 mei 2023, 14:45 - 15:35Thema Participatie

Wijkvisieontwikkeling op maat van aandachtsbuurten in Ronse

Stijn Ovaere en Marilène De Fruytier zijn jarenlang actief als opbouwwerkers voor SAAMO in Ronse. In de aandachtsbuurten, Prinskouter en Scheldekouter, betrekken ze actief bewoners uit de wijk in de vormgeving van hun wijk. In de Prinskouter werd reeds in 2018 de omvorming van een plein tot groene ontmoetingsruimte voor de buurt gerealiseerd. In de wijk Scheldekouter staat een grootschaliger omvorming voor de hele buurt op til. Het betrekken van bewoners in deze buurten vraagt een specifieke aanpak. In deze sessie brengen ze verschillende voorbeelden en methodieken van participatie in aandachtsbuurten in beeld.