dinsdag 9 mei 2023, 13:55 - 14:45Thema Leefkwaliteit

De nieuwe dimensie van de straten

Meer ruimte voor groen, sporten, spelen en ontmoeten in Groningen

De gemeente Groningen heeft grote ambities op het gebied van het herwinnen van de openbare ruimte. Ze moet op veel plekken toegankelijker worden met meer ruimte voor groen, spelen en ontmoeten, en dus minder ruimte voor geparkeerde auto’s en fietsen. Dat staat in de ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte ‘Nieuwe Ruimte’. Het uitgangspunt is dat mobiliteit niet langer maatgevend is, maar dat toegankelijkheid, veiligheid, beleving, sociale interactie, klimaatadaptatie, ecologie, economie, gezondheid, cultuurhistorie én mobiliteit samen de straat maken. In de leidraad zijn deze tien dimensies voor de straat vertaald naar inspiratiebeelden voor de straten van Groningen. Deze beelden kunnen helpen in het gesprek met buurten en straten over een andere inrichting. Wethouder Rik van Niejenhuis legt uit hoe de leidraad in Groningen tot stand is gekomen en inmiddels wordt toegepast. Link naar de leidraad: gemeente.groningen.nl/leefkwaliteit-openbare-ruimte