dinsdag 9 mei 2023, 13:55 - 14:45Thema Groen

Lokken parkrenovaties meer mensen en zijn zij meer actief?

Effecten net na de renovatie en drie jaar later

Dit wetenschappelijke onderzoek ging na wat het effect is van parkrenovatie op het aantal parkbezoekers en de mate waarin die fysiek actief zijn. Park ‘De Vijvers’ in Gent werd in 2019 uitvoerig gerenoveerd. Dit vormde de ideale setting voor een natuurlijk experiment om na te gaan of de renovatie een effect had op het aantal parkbezoekers en de mate waarin zij fysiek actief zijn. Bij een natuurlijk experiment hebben de onderzoekers geen invloed op de veranderingen in de omgeving, ze gaan enkel na wat de gevolgen van deze veranderingen zijn. Het aantal bezoekers voor en na de parkvernieuwing werd geobserveerd op vier verschillende momenten (voor de vernieuwing, meteen erna, een en twee jaar later) en vergeleken met een controlepark, waar geen veranderingen plaatsvonden. De onderzoekers keken naar verschillen in het totale aantal parkbezoekers, verschillen tussen mannen en vrouwen, bezoekers van verschillende leeftijden (kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen) en bezoekers in verschillende activiteitencategorieën (zitten, wandelen en intensief bewegen).