dinsdag 9 mei 2023, 11:50 - 12:40Thema Leefkwaliteit

In welk geluid wil je wonen?

In een bruisende stad is het nooit stil. Publieke ruimtes vormen een mengelmoes van geluiden, aangenaam of storend, die in grote mate mee de leefkwaliteit van de omgeving bepalen. Nochtans wordt er bij het ontwerpen van publieke ruimtes zelden rekening gehouden met hoe de stad moet klinken. De duopresentatie van de stad Antwerpen en de Gentse kunstenorganisatie Aifoon toont hoe je tot betere publieke ruimte komt door van bij het begin aandacht te hebben voor geluid en luwte. De stad Antwerpen startte in 2021 een innovatietraject op over luwte- en geluidsplanning, waarbij in zeven stadsontwikkelingsprojecten onderzocht wordt hoe het ontwerp en de inrichting kunnen zorgen voor een aangename geluidsbeleving in de publieke ruimte. Het traject verschaft ontwerpers en planners bijkomende inzichten over hoe geluid ervaren wordt en welke maatregelen kunnen bijdragen aan een aangenaam geluidsklimaat en meer luwteplekken in de stad. Aifoon is een Gentse kunstenorganisatie die geluid en luisteren inzet als een kritisch en cocreatief middel om tot artistieke, sociale en culturele dialoog te komen. Ze wil met haar artistiek werk rond luisterkunst focussen op het auditief samenleven in de stad en de publieke ruimte. Aifoon ontwikkelt concepten, methodes en tools om samen met een breed publiek vragen te kunnen stellen over de auditieve omgeving waarin mensen wonen. Ze wil haar participatieve werkmethodes en expertise inzetten om constructief en complementair met andere disciplines impact te genereren op het vlak van de auditieve kwaliteiten van het samenleven.