dinsdag 9 mei 2023, 11:50 - 12:40Thema Groen

Green Deal Tuinstraten

Door onze straten radicaal te vergroenen, dragen ze bij aan het verhelpen van klimaat- en gezondheidsproblemen. Meerdere steden en gemeenten experimenteren met een radicale omvorming van het klassieke straatprofiel, met een groter aandeel groen, meer ruimte voor voetgangers en fietsers en ontmoetingsruimte voor bewoners. Een systematische doorbraak van het tuinstraatconcept is er vooralsnog niet. Infopunt Publieke Ruimte, Commons Lab, Aquafin, Febestral en Febelco (met steun van de Stad Antwerpen en VLAM) willen hier verandering in brengen. Met de steun van het departement Omgeving lanceren zij ‘Green Deal Tuinstraten’. De projectpartners willen de opgedane ervaringen verspreiden, het concept tuinstraten optimaliseren en de toepassing ervan voor uiteenlopende straatprofielen en ruimtelijke contexten verder onderzoeken. Ze willen de noodzakelijke versnelling en schaalvergroting op gang trekken. Op korte termijn willen ze een groot aantal wegbeheerders en opdrachtgevers (lokale besturen, sociale-huisvestingsmaatschappijen, projectontwikkelaars) ertoe brengen om tuinstraten in hun lopende en geplande projecten te implementeren en hen te begeleiden bij de totstandkoming ervan. Tijdens deze sessie worden de doelstellingen en de aanpak van de Green Deal Tuinstraten toegelicht en worden concrete voorbeelden naar voor geschoven. We gaan in dialoog over de haalbaarheid ervan in jouw gemeente.