Antwerpen

Gaststad 2022-2024

Vorig jaar was stad Antwerpen voor het eerst gaststad voor het Congres Publieke Ruimte.  De stad kijkt tevreden terug op een eerste succesvolle editie in Antwerpen die enthousiast onthaald werd door de verschillende sprekers, standhouders en deelnemers. Ze verwelkomt je dit jaar graag terug met nieuwe lezingen inspirerende excursies en nodigt je uit om samen het 10-jarig bestaan van dit congres te vieren

Antwerpen wil in 2050 klimaatneutraal en klimaatrobuust zijn. Dit wil zeggen minder tot geen broeikasgassen zoals CO₂ uitstoten en klaar zijn om de gevolgen van klimaatverandering zoals hitte, droogte en hevige neerslag op te vangen. Hiervoor werd het Klimaatplan Antwerpen 2030 opgemaakt.  Om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen, wil stad Antwerpen bewust ruimte geven aan de stad van morgen met plek voor groen, water en een fijne en gezonde leefomgeving.

Tijdens het komende congres maak je kennis met verschillende projecten en acties die stad Antwerpen samen met haar bewoners, scholen, bedrijven en partners realiseert in de publieke ruimte om samen te werken aan de klimaatdoelstellingen. Je komt meer te weten over het innovatietraject luwte- en geluidsplanning en hoe ruimtelijke inrichting hier een rol in speelt. Je maakt kennis met het project Antwerpen Breekt Uit dat de visie van het Waterplan, Groenplan en Klimaatplan omzet naar aangename straten en pleinen. En je ontdekt waarom participatie een belangrijk onderdeel is van de Publiek Ruimte. Tot slot legt Klimaatregisseur Manon Janssen uit hoe Antwerpen de klimaatuitdagingen aangaat met het Klimaatplan 2030.

En ook dit jaar staan er twee inspirerende excursies op de planning. In een eerste excursie breng je een bezoek  aan scholen in Antwerpen die zich inzetten voor natuurlijke en avontuurlijke speelplaatsen. Deze groene speelplaatsen bieden tal van voordelen  voor de leerlingen en voor de buurt. In een tweede excursie ontdek je hoe Antwerpen water in de stad wil houden en kom je langs verschillende grote en kleine projecten die bewust ontworpen zijn voor en met water.

Kan je niet wachten? Laat je alvast inspireren

antwerpenmorgen.be

databank.publiekeruimte.info