Steenbakkerij Vande Moortel

Vande Moortel H20 Natural Clay Paving
verharding met respect voor het grondwaterpeil

100% natuurlijk met een 100% natuurlijk uitzicht en zonder comfortverlies

H2O Natural Clay Paving geeft het hemelwater de kans om ter plaatse te infiltreren. De waterdoorlatende straatlaag en fundering voeren het water vertraagd af naar de ondergrond en kunnen het tijdelijk bufferen. Zo worden de rioleringen ontlast én blijft de grondwaterstand op peil. De volledige bestratingsopbouw resulteert in een minimale waterdoorlatendheid capaciteit van 5,4 x 10-5 m/s.

https://www.vandemoortel.be/