dinsdag 9 mei 2023, 10:30 - 11:20Thema Klimaat

De transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte

Provinciaal Beleidsplan Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

De transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte is een van de transities die de provincie Oost-Vlaanderen ambieert met haar beleidsplan ruimte. Het weerspiegelt een nieuwe kijk op onze open en onverharde ruimte. In deze sessie lichten we de nieuwe aanpak en beleidslijnen toe en bespreken we enkele acties die hieruit voortkomen. Met lopende provinciale projecten illustreren we hoe het nieuwe beleid ook vandaag al vorm krijgt.