dinsdag 9 mei 2023, 13:55 - 14:45Thema Participatie

YET! Een digitale participatietool voor en door jongeren!

Jongeren geven zelf vorm aan de manier waarop ze graag meer betrokken worden bij duurzaam ruimtegebruik

In het kader van het subsidieprogramma ‘Samen verbeelden we ruimte’ van het departement Omgeving gaat het expertisecentrum Vital Cities aan de slag met de uitdaging om jongeren meer te betrekken bij het invullen van de publieke ruimte aan de hand van een mobiele tool.

Wie kan er beter beslissen over hoe een participatietool voor jongeren er moet uitzien dan de jongeren zelf? In een intensief cocreatief proces met jongeren (14-18 jaar) kregen we zicht op hoe jongeren denken over thema's als publieke ruimte, duurzaamheid en participatie. We gingen met hun ideeën aan de slag bij het ontwikkelen van een ondersteunende mobiele tool.
De mobiele tool moet jongeren uiteindelijk in staat stellen om

  • informatie te delen over hun huidige gebruik van de leefomgeving;
  • hun ideeën, verzuchtingen, competenties, droombeelden… mee in te zetten om de leefomgeving vorm te geven;
  • in dialoog te treden met beleidsmakers, planners, praktijkwerkers, ondernemers...;
  • te leren over de manier waarop we (in de toekomst) in Vlaanderen (beter) aan verschillende ruimtebehoeften kunnen voldoen.