dinsdag 9 mei 2023, 11:50 - 12:40Thema Participatie

Participatie versterken via de Grootschalige Luistermethodiek

Snel en fijnmazig de stem van burgers betrekken in je participatietraject

Wil je voeling houden met wat er leeft in je gemeente of een bepaalde wijk? Wil je je burgers actief betrekken in een ontwerp, onderzoek of transitietraject? In deze interactieve workshop maak je kennis met de Grootschalige Luistermethodiek en hoe je die als gemeente of organisatie kan inzetten ter ondersteuning van je participatietrajecten. De methodiek helpt je om de stem van burgers te capteren en mee te nemen in het participatieproces, ook de stem in de marge. Naast het luisteren en zinvol betrekken van burgers genereren we ook tastbare kwantitatieve data via een gebruiksvriendelijk dashboard. We presenteren de cijfers … maar ook de verhalen achter de cijfers!